HAPTOTHERAPIE

Haptotherapie is gebaseerd op de haptonomie. Haptonomie gaat over voelen, aanraken, en wat contact betekent voor ons dagelijks leven en welzijn. Haptotherapie is de therapeutische toepassing van haptonomie. Het leert je bewust te worden hoe je in het leven staat en wat voor jou belangrijk is. In onze maatschappij raken we door tijdsdruk, prestatie en rationalisering verwijdert van ons gevoel. Omdat je veel moet, veel denkt en snel leeft, raakt je gevoelsleven ondergesneeuwd. Dit kan tot gevolg hebben dat je uit balans raakt. Je kunt psychische of lichamelijke klachten krijgen.

HERKEN JE JE HIERIN?

 • Praten helpt niet.
 • Mijn hoofd is vol en mijn lijf voelt leeg.
 • Ik heb lichamelijke klachten, de huisarts zegt dat het met spanningen heeft te maken.
 • Ik heb het gevoel dat mijn lijf me in de steek laat.
 • Ik ben altijd opgejaagd en onrustig.
 • Ik weet niet wat ik voel, ik weet niet wat ik wil.

De behandeling:
De therapie begint met een intake. We brengen in kaart wat je probleem en vraag is. Ik vertel je over haptotherapie en laat je alvast wat ervaren hoe we te werk gaan. Je kunt dan beslissen of je een vervolg afspraak wilt maken. Het is ook mogelijk dat ik je adviseer om een andere therapie te volgen, wanneer je problematiek niet aansluit bij het aanbod van de therapie.
Bij een vervolg maken we een behandelplan. In ervaringsoefeningen, aanraken en gesprekken leggen we relatie met wat er in je dagelijks leven speelt. Je gaat ontdekken wat je patronen zijn. Vervolgens ga je ervaren welke andere mogelijkheden je hebt om met jezelf en je omgeving om te gaan. De frequentie hangt mede af van je behoefte en mogelijkheden. Ik kan daar ook advies in geven. De afronding doen we in principe in overleg.

 • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid
 • Relationele problemen
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom
 • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap
 • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel “niet op je plek te zijn”, “niet lekker in je lijf te zitten” of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingsvraagstukken)
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn-out
 • SOLK lichamelijk onbegrepen klachten

De kracht van haptotherapie ligt in het contact van de aanraking. In de therapie helpt dit contact je te herkennen wat de signalen van je lichaam zijn. Je leert je open te stellen voor je gevoelens en deze serieus te nemen en erna te handelen. Daardoor kun je je veiliger, steviger en weerbaarder voelen vanuit veerkracht. Dit bevordert je gevoel van welzijn en geluk. Aanraken vanuit affectiviteit is een levensbehoefte vanaf de eerste dag van ons leven. Het geeft je het gevoel dat je er mag zijn. Het kan een gevoel van ondersteuning, bemoediging, troost geven. Liefdevol aanraken is belangrijk voor onze hechting en emotionele ontwikkeling. In de haptonomie speelt de affectieve aanraking een grote rol. De grondlegger Frans Veldman noemt de haptonomie zelfs ‘de wetenschap van de affectiviteit’.
 We weten allemaal dat door een kind te knuffelen en aan te raken de basis gelegd wordt voor een goede emotionele ontwikkeling. Helaas raken we elkaar als volwassenen nog maar zelden op een vanzelfsprekende en vertrouwde manier aan.
In onze samenleving is lichamelijk contact bijna alleen toegestaan in de privé sfeer. Of wanneer het aanraken een duidelijke functie heeft (bijvoorbeeld binnen verzorgende beroepen). Vaak heeft het aanraken dan een technisch karakter gekregen en wordt het niet meer beleefd als een persoonlijk en emotioneel geladen contact. Terwijl aanraken een heel natuurlijke en basale manier van menselijk contact is. Haptonomie neemt de persoonlijke en subjectieve betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus. Zij erkent bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft.

Haptotherapie neemt een eigen plaats in binnen de gezondheidszorg. Het beoogt mensen om te leren gaan met klachten en daarmee verantwoordelijk te zijn voor gezondheid en verlies van gezondheid. Hierbij staat de mens als geheel centraal, lichaam en geest en gemoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarmee staat de haptotherapie tussen de fysiotherapie en psychotherapie in. Samenwerking met deze en andere disciplines in de gezondheidzorg zijn een vanzelfsprekendheid.